Vrijwilligers

De overheid verlangt dat de thuiszorg aansluit op ieders eigen mogelijkheden. In de praktijk betekent dat familie, vrienden en buren van de patiënt geacht worden degene zoveel mogelijk te verzorgen. Dit wordt ook wel mantelzorg genoemd. Als de patiënt (even) niemand tot de beschikking heeft kan men ook een beroep doen op vrijwilligers als ondersteuning.

Vrijwilligerswerk is een onmisbare aanvulling op de reguliere zorg- en dienstverlening. Vrijwilligers nemen de taak van de mantelzorger of zorgverlener over. Ze bieden ondersteuning aan mensen met of zonder een beperking en helpen ze deel te nemen aan activiteiten die anders moeilijk of zelfs onmogelijk zouden zijn. Vrijwilligers vervullen een belangrijke sociale functie, omdat ze voor veel mensen een schakel met de buitenwereld vormen.

Voor vrijwilligers

Een ruim aantal vrijwilligers helpen de cliënten van Avicen op weg. Zij ondersteunen bij de maaltijd, ontspanningsactiviteiten en andere vormen van een prettige en zinvolle dagbesteding. Ook werken vrijwilligers(-groepen) zelfstandig in het uitvoeren van activiteiten en bieden zij ondersteuning bij het vervullen van persoonlijke wensen van de cliënten. Avicen heeft grote waardering voor zijn vrijwilligers. Wij zorgen voor heldere afspraken, begeleiding en deskundigheidsbevordering.

Hebt u interesse in vrijwilligerswerk bij Avicen? Neem dan telefonisch contact op of vul het onderstaande formulier in. Eén van onze coördinatoren neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.