Samen DOEN

De Gemeente Amsterdam voert met het programma Samen DOEN in de buurt een nieuwe werkwijze in voor Amsterdammers met meerdere problemen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen met deze huishoudens werken we aan oplossingen die meer structuur bieden in hun alledaagse (over)leven. Daarbij kijken we samen in eerste instantie naar wat men zelf kan, eventueel met hulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers.

Aanleiding

De gemeente Amsterdam voert deze nieuwe werkwijze in, omdat er taken verschuiven van het Rijk naar de gemeente, maar er minder geld is om deze taken goed uit te voeren. De gemeente wil een goede dienstverlening blijven bieden, met name aan de Amsterdammer die dit het hardst nodig heeft. Dat betekent dat we het anders moeten organiseren.

Buurtteams

Kern van deze nieuwe aanpak zijn buurtteams. Deze buurtteams bestaan uit gespecialiseerde hulpverleners van gemeentelijke diensten en welzijnsinstellingen. Zij werken nauw samen met alle welzijnsinstellingen en andere instanties in Amsterdam, waaronder het Loket Zorg en Samenleven/Breed Sociaal Loket, Dienst Werk en Inkomen, de Belastingdienst en de GGD.
Deze buurtteams werken vanuit een locatie middenin de buurt, bijv. een buurthuis. Daarmee zijn ze zichtbaar in de buurt en dichtbij de huishoudens die ze bezoeken. Medewerkers van het buurtteam helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen rondom werk, geld, opvoeding, relatieproblemen, onderwijs, gezondheid, verslaving, veiligheid en wonen.
Eind 2011 zijn twee buurtteams in Amsterdam van start gegaan. Inmiddels zijn er twaalf buurtteams actief in Amsterdam, en wel in de volgende buurten:

Stadsdeel

Buurtteams actief:
 • Centrum
 • Heel Centrum
 • Nieuw-West
 • Geuzenveld, Osdorp, Slotermeer, Slotervaart
 • Noord
 • Vogelbuurt/IJplein, Nieuwendam-Noord
 • Oost
 • Indische Buurt, Oud-Oost
 • West
 • Bos en Lommer, De Baarsjes , Oud-West en Westerpark
 • Zuid
 • Rivierenbuurt/de Pijp/ Buitenveldert en per 15 april 2014 ook in Museumkwartier en Hoofdorppleinbuurt
 • Zuid-Oost
 • Holendrecht, H-buurt
Doelgroep

De buurtteams zetten zich in voor Amsterdammers met meerdere problemen, bijvoorbeeld een combinatie van armoede en/of schulden met een licht verstandelijke beperking, eenzaamheid, werkloosheid, opvoedings-, relatie-, woon- of verslavingsproblemen.

Eén huishouden, één aanspreekpunt

Alle buurtteams werken volgens dezelfde werkwijze: één huishouden, één plan, één aanspreekpunt. Dat betekent dat het huishouden - echtpaar, alleenstaande of gezin - met meerdere problemen, dat dringend ondersteuning nodig heeft, voortaan nog slechts één aanspreekpunt heeft. Dat maakt het een stuk overzichtelijker.

Huisbezoeken

De teamleden reageren op signalen waar het vermoeden bestaat dat dit huishouden dringend hulp nodig heeft. Het is ook mogelijk dat buren, een vrijwilliger of bijvoorbeeld een huisarts hebben laten weten zich zorgen te maken over een gezin, een echtpaar of alleenstaande.
De buurtteams leggen huisbezoeken af en maken hiervoor eerst een afspraak met het huishouden. In een persoonlijk gesprek aan de keukentafel luisteren zij. Alle problemen zijn bespreekbaar, of het nu gaat om schulden, woonomstandigheden, verslaving, lichamelijke of geestelijke gezondheid of problemen met kinderen. We kijken eerst wat iemand zelf kan doen, eventueel met steun van familie, vrienden, kennissen. Daarna schakelen we waar nodig specialistische hulpverlening in.

Het aantal teams wordt de komende tijd steeds verder uitgebreid. Uiteindelijk is de bedoeling dat in heel Amsterdam buurtteams actief zijn.

Heeft u hulp nodig voor uzelf of uw gezin of zoekt u hulp voor een ander? Neem dan contact op met Avicen of het team in uw buurt:

Buurtteam Centrum
Telefoon: 020 256 4800
E-mail: sociaalloket@centrum.amsterdam.nl

Buurtteam Nieuw-West
E-mail: samendoen@nieuwwest.amsterdam.nl

Buurtteam Noord
Telefoon: 020 2529734
E-mail: samen.doen@noord.amsterdam.nl

Buurtteam Oost
Telefoon: 020 253 4615
E-mail: samendoen@oost.amsterdam.nl

Buurtteam West
Telefoon: 020 253 1999
E-mail: samendoen@west.amsterdam.nl

Buurtteam Zuid
Telefoon: 020 252 1668
E-mail: samendoen@zuid.amsterdam.nl

Buurtteam Zuidoost
Telefoon: 020 252 5777
E-mail: loketzorgensamenleven@
zuidoost.amsterdam.nl