Wat is thuiszorg?

Op een gegeven moment kunnen sommige taken te zwaar worden. Als mensen niet meer voor zichzelf kunnen zorgen of men heeft verpleegkundige hulp nodig, kan men een beroep doen op een verpleegkundige die zorg verleent aan huis. Dat heet thuiszorg. Aanvullend op ieders eigen mogelijkheden wordt aan de patiënt thuis zorg gegeven. Zo kan de patiënt zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in de eigen leefomgeving blijven. We gaan hierbij wel altijd uit van de autonomie en de zelfredzaamheid van de patiënt. De patiënt wordt altijd gestimuleerd zo veel mogelijk zelf te doen. Lukt dat niet meer, dan worden de taken volledig door ons overgenomen.

Iedereen in Nederland heeft recht op thuiszorg. Bent u hulpbehoevend en kunt u het niet zelf oplossen dan hoeft u ons dat alleen maar kenbaar te maken. Wij kunnen uw situatie beoordelen. Wij zullen dan bepalen welke soort zorg u nodig heeft en hoeveel uur per week nodig wordt geacht.

Soorten thuiszorg zijn o.a.: huishoudelijke verzorgingpersoonlijke verzorging, of verplegingpalliatieve zorg/24-uurs zorg, nachtzorgdementiezorgrespijtzorgoverbruggingszorg of oncologische ondersteuning.