Palliatieve zorg/24-uurs zorg

afbeelding
Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden omdat zij een levensbedreigende ziekte hebben. Het gaat om de zorg in de laatste levensfase voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar ook voor familie en naasten van deze mensen. Vaak rest nog de wens om thuis te sterven, in de eigen vertrouwde omgeving, omringd door dierbaren.

Ons team van professionele hulpverleners biedt palliatieve thuiszorg onder leiding van de huisarts. Bij deze samenwerking is onze (wijk)verpleegkundige de schakel. Hij of zij kan juist de extra hulp bieden die nodig is om tot het einde toe thuis te kunnen blijven.

Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten en hun familie te realiseren. Als genezing niet meer mogelijk is, houdt het leven niet meteen op. Er zijn grote vragen, onzekerheden en er is behoefte aan zorg die zich richt op het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken. Palliatieve zorg is meer dan alleen de zorg voor de lichamelijke aspecten van ziekte en behandeling. Ook het verwerking- en aanpassingsproces, de beleving van de ziekte en zingevingsvraagstukken horen hier bij. Onze zorgverleners beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden. Zij kunnen u op ieder tijdstip zorg bieden. Ook 24-uurs zorg.