Overbruggingszorg

De zorg waarop u volgens de indicatie aanspraak heeft is niet altijd voor handen. Als die zorg niet beschikbaar is heeft het C.I.Z. de taak om ervoor te zorgen dat u de wachttijd verantwoord kunt overbruggen.

Tot aan de opname kunt u 24 uur per dag thuiszorg krijgen om deze wachttijd te overbruggen. Bijvoorbeeld als u op een wachtlijst staat voor een opname in een verzorgingshuis.

U kunt aanspraak maken op overbruggingszorg van Avicen als u een indicatie heeft voor zorg met verblijf én op een wachtlijst staat voor opname.