Nachtzorg

Mensen die ernstig ziek zijn en zich realiseren dat ze in hun laatste levensfase zijn, willen vaak thuis overlijden. Het verzorgen van een geliefde in deze fase is zwaar.

Palliatieve verzorgers hebben alle ervaring op dit gebied. Zij richten zich op de verzorging van de cliënt, ook tussen de uren 23.00 uur ‘s avonds en 07.00 uur ‘s morgens.

Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten en hun familie te realiseren. Als genezing niet meer mogelijk is, houdt het leven niet meteen op. Er zijn grote vragen, onzekerheden en er is behoefte aan zorg die zich richt op het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken. Palliatieve zorg is meer dan alleen de zorg voor de lichamelijke aspecten van ziekte en behandeling. Ook het verwerking- en aanpassingsproces, de beleving van de ziekte en zingevingsvraagstukken horen hier bij. Onze zorgverleners beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden. Zij kunnen u op ieder tijdstip zorg bieden. Ook ’s nachts.