Mantelzorg en thuiszorg

Mantelzorgers zorgen langdurig, vrijwillig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Zij geven die zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met de persoon die ze verzorgen. Het is de bedoeling dat de mantelzorger u zo goed mogelijk ondersteunt maar soms kunnen de zorgtaken of huishoudelijke taken te veel worden. Het kan ook zijn dat de mantelzorger niet altijd tijd voor u heeft. In zulke gevallen kan besloten worden dat extra zorg nodig is. U kunt dan aanspraak maken op thuiszorg van Avicen. Na onze beoordeling van uw thuissituatie kunnen wij, met onmiddellijke ingang, de zorg bij u starten.
Wij zoeken naar de juiste verhoudingen waarin de mantelzorg en de professionele zorg elkaar versterken. Hierbij gaat het om het stellen van voorwaarden voor een actief zorgbeleid, zoals hieronder wordt belicht.

De mantelzorger

De mantelzorger of vrijwilliger krijgt van ons voorlichting en advies (AIV) over de ziekte of geriatrische zorg. Onze professionele zorgverleners kunnen uw mantelzorger begeleiden zodat de zorg nog beter verloopt en de cliënt beter is voorzien. Ook voor specialistische hulp kunt u rekenen op onze ondersteuning.
Die aanvulling werkt ook andersom. Uw partner, familielid, vriend of kennis die u verzorgt kent uw wensen, levenswijze en gewoonten. Aan de hand van de adviezen van uw mantelzorger kunnen wij onze professionele zorg zo goed mogelijk op uw persoon afstemmen. We streven hierbij naar een maximale autonomie en uw zelfredzaamheid.

In gesprek met de mantelzorger en u

Samen met de mantelzorger en u maken we een analyse van welke aanvullende zorg voor u nodig is. U maakt ook uw wensen kenbaar en wij zorgen ervoor dat die worden ingewilligd zodat u volledig bent ondersteund. Dit geldt natuurlijk ook voor de behoeften van de mantelzorger. Met extra hulp van Avicen is de zorg voor allen gewaarborgd.

Advies en informatie voorlichting (AIV)

Avicen zal advies en informatie geven betreffende:
• uitleg over het ziektebeeld, bijvoorbeeld dementie
• informatie over zorg hiervoor
• de praktische aspecten van de verzorging,
• algemene technieken, zoals bijvoorbeeld tiltechnieken
• mogelijke aanvullende zorg

Praktische ondersteuning

We kunnen u en uw mantelzorger praktische ondersteuning bieden door:
• goede en snelle bereikbaarheid van professionele zorg;
• mogelijke inzet van vrijwilligers;
• contact met hulpverlenende instanties
• ondersteunen bij het regelen van andere vormen van voorzieningen, zoals maaltijden

Respijtzorg

Het is mogelijk om gebruik te maken van ‘respijtzorg’.
Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even (helemaal) aan een ander over te laten zodat de mantelzorger even vrijaf van de zorg heeft. Avicen zal dan de zorgtaken overnemen.