Financiering thuiszorg

Per 2015 is de ondersteuning en langdurige zorg anders georganiseerd. De AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) is per 1 januari 2015 komen te vervallen en overgegaan in de Zvw (Zorgverzekeringswet), Wlz (Wet langdurige zorg) en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Thuiszorg wordt alleen nog vergoed door de gemeente (Wmo) of uw zorgverzekeraar.
  • Huishoudelijke verzorging, dagbesteding, begeleiding en ondersteuning worden voortaan vergoed door de gemeente vanuit de WMO. 
  • Persoonlijke verzorging en verpleging, langdurige GGZ met behandeling, extramurale behandeling, extramurale palliatieve zorg en intensieve kindzorg wordt voortaan vergoed in het basispakket van uw zorgverzekeraar.
Voor het aanvragen van thuiszorg hoeft u de gemeente of de zorgverzekeraar niet zelf te raadplegen. In beide gevallen hoeft u alleen contact op te nemen met Avicen om thuiszorg aan te vragen. Wij leveren u met onmiddelijke ingang de zorg en wij handelen de financiën af met de gemeente of de zorgverzekeraar. Wij hebben vaste overeenkomsten met beide instanties. Dat is wel zo gemakkelijk.

Eigen bijdrage

Wel betaalt u een ‘eigen bijdrage’ voor thuiszorg. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en is gebaseerd op het aantal uren geleverde zorg. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. U ontvangt van hun bericht over de betaling van de eigen bijdrage. U kunt op voorhand uw eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK: https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-2-5-4-rekenprogramma-zorg-thuis

N.B.
Ontvangt u thuis verpleging of verzorging? Dan betaalt u hiervoor in 2015 meestal geen eigen bijdrage meer. Deze zorg valt vanaf 2015 onder de zorgverzekering (Zvw). Behalve als u een indicatie voor verblijf heeft. Of als u verzorging in combinatie met begeleiding ontvangt.