Begeleiding individueel

Begeleiding is gericht op het ondersteunen van mensen met psychische problemen, een handicap of beperking maar ook voor geriatrie zoals hulp bij verlies van zelfredzaamheid, regieverlies en sociaal isolement. Het is bedoeld voor mensen die anders zouden moeten verblijven in een instelling of verwaarlozen.

Als behandeling geen adequate oplossing biedt om de zelfredzaamheid te handhaven of te bevorderen kunt u op begeleiding worden aangewezen.

Het behouden, bevorderen of compenseren van zelfredzaamhied

Bij zelfredzaamheid is het van belang dat u de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheid heeft om binnen uw persoonlijke levenssfeer te functioneren. Begeleiding compenseert en herstelt actief het beperkte of afwezige regelvermogen waardoor u onvoldoende of geen regie over uw leven kunt voeren.

Het gaat om het regelen van dagelijkse zaken, het helpen plannen van activiteiten, het nemen van besluiten en structuur brengen in de dag. Omdat buiten de sociale omgeving de participatie breed te trekken is, zal voor cliënten met zware beperkingen onze begeleiding ook ondersteuning bieden bij het aangaan van gesprekken met instanties op allerlei gebied, zoals werk en wonen. 

Begeleiding kan praktische hulp bieden bij het uitvoeren van vaardigheden die zelfredzaamheid tot doel hebben. Ook kan het gaan om het houden van toezicht

We kijken samen met u en uw naasten hoe we u in uw dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien zodat u zo lang mogelijk veilig zelfstandig kunt blijven wonen. We streven ernaar om u met (gedeeltelijke) ondersteuning weer de regie over uw dagelijkse activiteiten te laten voeren.