Over ons

De multiculturele samenleving vraagt om diversiteit op verschillende niveaus. In het aanbod van zorg wordt met regelmaat gesignaleerd dat het aanbod van zorg niet altijd divers en afgestemd is op de individuele wensen en behoeften. Het gaat hierbij om wensen waarbij de culturele en religieuze elementen een rol spelen.

Avicen is een multiculturele thuiszorginstelling met een eigen visie op zorgverlening. Wij bieden zorg die aansluit op de wensen en behoeften van alle zorgvragers, rekening houdend met de culturele en religieuze achtergrond. Avicen wil daarbij in het bijzonder een verbinding leggen tussen verschillende culturen daar waar het over zorg gaat. Op basis van deze visie profileert Avicen zich als een organisatie waarbij transculturele zorg het uitgangspunt vormt.

Transculturele zorg houdt in dat Avicen open staat voor de culturele waarden, uitdrukkingen of patronen van het individu, de groep, de familie, de gemeenschap en deze te integreren in onze zorg- en dienstverlening. Hiermee sluiten wij aan op de belevingswereld van de cliënt en houden wij de zorg laagdrempelig. Denk hierbij aan een intake en een evaluatie van de zorg die uitgevoerd wordt door een zorgverlener die dezelfde taal beheerst als de zorgvrager.

Wij doen dit vanuit een professionele, respectvolle en mensgerichte houding met zelfstandige en resultaatgerichte medewerkers in een ‘lerende organisatie.’ Kwalitatief hoogwaardige transculturele zorg vormt hierbij het uitgangspunt.