Wat is WMO?

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Zelfstandigheid

Het doel van de Wmo is dat iedereen zo zelfstandig mogelijk leeft. Zelfstandig leven betekent dat:
 • u het huis schoon en leefbaar kunt houden;
 • u in en om uw huis kunt lopen of bewegen;
 • u binnen uw woonplaats/regio kunt reizen;
 • u mensen kunt ontmoeten.
Voor elkaar zorgen

Bij problemen met het huishouden, vervoer of in de woning kunnen mensen in de omgeving (familieleden, vrienden) vaak ondersteuning bieden. Soms gaat dat om intensieve zorg, en dan spreken we van mantelzorg. De gemeente ondersteunt mantelzorgers bij hun zorgtaken.

Ondersteuning

Als het echt niet lukt om zelf tot goede oplossingen te komen, kan de gemeente maatschappelijke ondersteuning bieden. Onder maatschappelijke ondersteuning vallen activiteiten die ervoor zorgen dat mensen kunnen meedoen in de samenleving. Voorbeelden van activiteiten zijn:
 • vrijwilligerswerk,
 • mantelzorg,
 • informatie en advies,
 • opvoedingsondersteuning,
 • huishoudelijke hulp,
 • begeleiding,
 • dagbesteding,
 • soort hulp
Maatschappelijke ondersteuning kan op verschillende manieren

Een algemene voorziening is eenvoudig aan te vragen zonder ingewikkelde procedure. Het gaat bijvoorbeeld om voorzieningen die tijdelijk nodig zijn, zoals tijdelijke hulp bij de huishouding.
Een individuele voorziening is voor één persoon of gezin bedoeld. Een voorbeeld is een rolstoel, die die u als enige gebruikt.
Een collectieve voorziening wordt door verschillende mensen tegelijk gebruikt. Een voorbeeld is vervoer in de eigen regio, waarbij meer mensen tegelijk reizen in een (rolstoel)bus.

Wmo-hulp is niet mogelijk als er sprake is van:

Een algemeen gebruikelijke voorziening: een voorziening die niet speciaal voor mensen met een handicap is bedoeld, in een gewone winkel te koop is en qua prijs niet duurder is dan een vergelijkbaar product. Een voorbeeld is een sta-op-stoel.
Een voorliggende voorziening: een oplossing waar u ook recht op hebt en die voorrang heeft boven een voorziening die de gemeente zou verstrekken.

Ondersteuning in uw gemeente

Kunt u niet goed meedoen in de maatschappij? Of hebt u hulp nodig om zelfstandig te blijven wonen? Dan kunt u contact opnemen met Avicen.