Algemeene voorwaarden

Avicen hanteert de Algemene Voorwaarden van Branchebelangen Thuiszorg Nederland (BTN). Deze Algemene Voorwaarden van BTN en ActiZ en zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2014. Klik op de onderstaande download voor de Algemene Voorwaarden (pdf).


Download algemene voorwaarden